Thẻ: Theo quy định Mức phạt không mang giấy tờ xe là bao nhiêu?