Thẻ: Khi nào chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu?