Thẻ: 15 tuổi cố ý gây thương tích có bị xử lý hình sự hay không?