Thẻ: Xin cấp lại CCCD gắn chip hết bao nhiêu tiền?