Thẻ: Xác định địa chỉ của bên đang ở nước ngoài như thế nào?