Thẻ: Tiền ăn của vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia là bao nhiêu một ngày?