Thẻ: Thời hạn đăng kiểm xe ô tô theo quy định hiện hành