Thẻ: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bao lâu?