Thẻ: Lệ phí trước bạ cần phải nộp khi sang tên xe ô tô cùng tỉnh là bao nhiêu?