Thẻ: Lấn chiếm lòng lề đường tại Lâm Đồng bị phạt bao nhiêu tiền?