Thẻ: Hợp đồng đặt cọc mua nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực không?