Thẻ: Hành vi cưỡng đoạt tài sản bị xử phạt bao nhiêu tiền?