Thẻ: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền có phải bồi thường không?