Thẻ: Có thể được gia hạn thời gian trả nợ hay không?