Thẻ: Có được ủy quyền xin Giấy xác nhận tình trạng độc thân?