Thẻ: Có được ly hôn khi vợ đang ở nước ngoài không?