Thẻ: Chở người nhập cảnh trái phép phạt bao nhiêu tiền?