Thẻ: Buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường có phải hành vi vi phạm pháp luật không?