Thẻ: Bố mẹ chưa đăng ký kết hôn có được đăng ký khai sinh cho con không?